Please select your page

Y gerdd fuddugol yn nghystadleuaeth Gadair Cymdeithas Madog, Cwrs Cymraeg Ar Lan Y Niagara, 1991 gan Dros Y Bont (John Otley)


Rhaeadrau

"Tipyn bach o farddoniaeth wael i bobl sy'n masnacheiddio rhyfeddodau"

Edrychwch, siopwr y Niagara,
ar y praidd sy'n heidio hebio,
eu camerĂ¢u'n clician, a'i pocedi'n tincian.
Mae 'na elw mewn prydferthwch.

Gwrandewch, hen was y siop,
ar swn dy register yn canu.
Mae atsain y clych arian yn codi dy galon.
Mae ysbryd y rhaeadrau ar werth.

Gwelwch, berchennog y siop,
ar y bobl sy'n llifo fel afon,
eu lleisiau'n boddi rhu'r rhaeadr.
Mae'n hawdd addoli ar allor arian.

Ond cofiwch, f'annwyl gyfaill,
drwy'r holl dwrw a'r dyrfa,
mewn enfys gain berffaith yng nghalon y bedol,
gellir gweld llaw Duw.

Dros Y Bont


Waterfalls

"A little bit of poor poetry for people who commercialize wonders"

Look, Niagara shopkeeper,
upon the herd that's swarming by,
their cameras clicking, their pockets tinkling,
There is profit in beauty.

Listen, old servant of the store,
to the noise of your register singing.
The echo of the money bells lifts your heart.
The spirit of the falls is for sale.

Notice, owner of the shop,
the people flowing like a river,
their voices drowning the roar of the fall.
It is easy to worship on the altar of money.

But remember, my dear friend,
through the whole tumult and noise,
in a perfect elegant rainbow at the heart of the horseshoe,
can be seen the hand of God.

John Otley
Cyfieithiad gan / Translation by Alun Hughes